Mierzęcka Struga (rzeka Mierzęcinka)
Krótka charakterystyka szlaku:
Rzeka przepływa przez grupę jezior dobiegniewskich, w kierunku wschodnim, przez duże obszary leśne. Do Drawy wpada poniżej wsi Stare Osieczno.
Trudność: ZWA

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:
40 km
    Wodowanie na południowymr krańcu jeziora Lipie, za przystankiem PKS Długie. Jezioro Lipie - powierzchnia 1,8 km2, głębokość 43 m. Woda przejrzysta , brzegi wysokie, lasy mieszane. Jezioro Słowa - powierzchnia 1km2. Woda w odcieniu biało-zielonym. Odcinek niezwykle malowniczy, nisko pochylone nad wodą olchy. Wąskim kanałem docieramy na jezioro Osiek
36 km
    jezioro Osiek powierzchnia 6,1 km2, głębokość 35 m. Po lewej stronie trzy kilometrowa Ogardzka Odnoga. Do niej od połowy wpada rzeka Mierzęcka Struga. Dobre miejsce na urządzenie biwaku to miejscowości położone w bezpośrednim styku z linią brzegową jeziora: na północy - wieś Chomętowo, wieś Ługi (zatoka Żabie), w części północno-zachodniej - wieś Osiek, oraz Dobiegniewska plaża z budowaną infrastrukturą turystyczno - rekreacyjną.
29,5 km
    W północnym krańcu jeziora Osiek wypływ Mierzęckiej Strugi. Czysta woda w rzece o powolnym prądzie.
25,4 km
    dopływ lewobrzeżny Koczynka. Za mostem drogowym Mierzęcka Struga wpada do jeziora Wielgie - powierzchnia 1,5 km2, głębokość 9 m., nad którym leży miasto Dobiegniew które w 1250 r. zostało przekazane przez Króla Przemysława I klasztorowi Cysterek w Owińskach pod Poznaniem. Prawa miejskie nadano w końcu XIII wieku około roku 1298 r. Miasto było niszczone kilkakrotnie wielkimi pożarami. W okresie wojennym 1940-45 był tu największy obóz jeńców wojennych Oflag II C Woldenberg, w którym przebywało około 6.500 oficerów i podoficerów. Na miejscu oflagu utworzono Muzeum Woldenberczyków. W 1945 r. miasto zostało zniszczone w 85%. Z zabytków pozostały nieliczne domy oraz kamienice przy ul. Starorynkowej, Kościuszki i Teatralnej, większość pozostałych terenów to zieleńce i parki z ciekawym starym drzewostanem. Gotycki kościół parafialny z końca XIV wieku, odbudowany po pożarze w XVII wieku i przebudowany w wieku XIX, zachował oryginalne portale i ciekawe witraże. Zachowały się także fragmenty murów obronnych i czata strażnicza z XIV wieku.
24,2 km
    we wschodniej części miasteczka rzeka wypływa z jeziora Wielgie, odcinek monotonny wśród pól i łąk. "Grzmiąca" przenoszenie kajaków.
22,0 km
    Kajaki przenosimy ponownie, obok elektrowni wodnej (dawniej młyn) w miejscowości Nowy Młyn
18,0 km
    z prawej strony krótki dopływ z jeziora Słonowo.
13,6 km
    pod mostem kolejowym na płyciźnie holujemy kajaki i mijamy wieś Mierzęcin położoną na prawym wysokim brzegu. Liczne rozlewiska i drobne przeszkody, wpływamy w wysokopienny las stanowiący Puszczę Drawską.
11,0 km
    po lewej dopływ z jeziora Łęczyn.
0,0 km
    dopływamy do Drawy

Źródło: "Drawa - szlak wodny" Wydawnictwa PTTK "Kraj".


Nasze szlaki:
Jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych Polski, nosi imię Papieża Jana Pawła II, który kilkukrotnie pokonywał go kajakiem.
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor